Phiên Nghiên - Viết để tự do

Podcast của Phiên Nghiên về hành trình Viết để tự do, viết để hiểu tâm trí, hiểu bản thân, để tự do và sống trọn vẹn hơn.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App

Episodes

Friday Dec 17, 2021

"Không cần phải có sự im lặng thì mới giúp bạn tìm ra sự tĩnh lặng."
Phiên Nghiên xin được chia sẻ mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.
Kỳ 8 của "Thở" là bài viết từ Eckhart Tolle.

Friday Dec 10, 2021

"Thế nên, hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào cách sống, cách đi, đứng, nằm, ngồi của bạn. Và ngược lại cũng thế."
Phiên Nghiên xin được chia sẻ mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.
Kỳ 7 của "Thở" là bài viết từ Nguyễn Duy Nhiên.

Friday Dec 03, 2021

"Nhưng đây là điều ít người muốn đạt tới: tự hiểu mình."
Phiên Nghiên xin được chia sẻ mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.
Kỳ 6 của "Thở" là bài viết từ Krishnamurti.

Friday Nov 26, 2021

"Đừng tìm đâu cho mất công. Hãy quay về nương tựa chính mình."
Phiên Nghiên xin được chia sẻ mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.
Kỳ 5 của "Thở" là bài viết từ tác giả Đỗ Hồng Ngọc.

Friday Nov 19, 2021

"Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười."
Phiên Nghiên xin chia sẻ mùa đọc đầu tiên, chủ đề "Thở", chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.
Kỳ 4 của "Thở" là bài viết từ thiền sư Thích Nhất Hạnh.
 

Friday Nov 12, 2021

"...lặng yên mà nhìn, mà thấy, mà hiểu, mà cúi đầu."
Mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.
Kỳ 3 của "Thở" là trích đoạn từ bài viết của Cao Huy Thuần.

Friday Nov 05, 2021

"Không khí vốn vô tư. Ai muốn thở cũng được.Tôi vốn viết nhạc cũng như thở vậy."
Phiên Nghiên xin được chia sẻ Mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do. 
Kỳ 2 của "Thở" là trích đoạn từ bài viết của Trịnh Công Sơn.

Monday Nov 01, 2021

"Việc gì đến sẽ đến đúng vào lúc nó phải đến. Không mong cầu cũng đừng sợ hãi."
Phiên Nghiên xin được chia sẻ Mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do. 
Kỳ 1 của "Thở" là trích đoạn từ bài viết của Ajahn Chah.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822