Phiên Nghiên - Viết để tự do
#6 - KRISHNAMURTI - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

#6 - KRISHNAMURTI - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

December 3, 2021

"Nhưng đây là điều ít người muốn đạt tới: tự hiểu mình."

Phiên Nghiên xin được chia sẻ mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.

Kỳ 6 của "Thở" là bài viết từ Krishnamurti.

#5 - ĐỖ HỒNG NGỌC - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

#5 - ĐỖ HỒNG NGỌC - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

November 26, 2021

"Đừng tìm đâu cho mất công. Hãy quay về nương tựa chính mình."

Phiên Nghiên xin được chia sẻ mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.

Kỳ 5 của "Thở" là bài viết từ tác giả Đỗ Hồng Ngọc.

#4 - THÍCH NHẤT HẠNH - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

#4 - THÍCH NHẤT HẠNH - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

November 19, 2021

"Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười."

Phiên Nghiên xin chia sẻ mùa đọc đầu tiên, chủ đề "Thở", chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.

Kỳ 4 của "Thở" là bài viết từ thiền sư Thích Nhất Hạnh.

 

#3 - CAO HUY THUẦN - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

#3 - CAO HUY THUẦN - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

November 12, 2021

"...lặng yên mà nhìn, mà thấy, mà hiểu, mà cúi đầu."

Mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.

Kỳ 3 của "Thở" là trích đoạn từ bài viết của Cao Huy Thuần.

#2 - TRỊNH CÔNG SƠN - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

#2 - TRỊNH CÔNG SƠN - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

November 5, 2021

"Không khí vốn vô tư. Ai muốn thở cũng được.
Tôi vốn viết nhạc cũng như thở vậy."

Phiên Nghiên xin được chia sẻ Mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do. 

Kỳ 2 của "Thở" là trích đoạn từ bài viết của Trịnh Công Sơn.

#1 - AJAHN CHAH - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

#1 - AJAHN CHAH - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

November 1, 2021

"Việc gì đến sẽ đến đúng vào lúc nó phải đến. Không mong cầu cũng đừng sợ hãi."

Phiên Nghiên xin được chia sẻ Mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do. 

Kỳ 1 của "Thở" là trích đoạn từ bài viết của Ajahn Chah.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App