Phiên Nghiên - Viết để tự do

#1 - AJAHN CHAH - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

November 1, 2021

"Việc gì đến sẽ đến đúng vào lúc nó phải đến. Không mong cầu cũng đừng sợ hãi."

Phiên Nghiên xin được chia sẻ Mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do. 

Kỳ 1 của "Thở" là trích đoạn từ bài viết của Ajahn Chah.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App