Phiên Nghiên - Viết để tự do

#5 - ĐỖ HỒNG NGỌC - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

November 26, 2021

"Đừng tìm đâu cho mất công. Hãy quay về nương tựa chính mình."

Phiên Nghiên xin được chia sẻ mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.

Kỳ 5 của "Thở" là bài viết từ tác giả Đỗ Hồng Ngọc.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App