Phiên Nghiên - Viết để tự do

#4 - THÍCH NHẤT HẠNH - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

November 19, 2021

"Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười."

Phiên Nghiên xin chia sẻ mùa đọc đầu tiên, chủ đề "Thở", chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.

Kỳ 4 của "Thở" là bài viết từ thiền sư Thích Nhất Hạnh.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App