Phiên Nghiên - Viết để tự do

#3 - CAO HUY THUẦN - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

November 12, 2021

"...lặng yên mà nhìn, mà thấy, mà hiểu, mà cúi đầu."

Mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.

Kỳ 3 của "Thở" là trích đoạn từ bài viết của Cao Huy Thuần.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App