Phiên Nghiên - Viết để tự do

#2 - TRỊNH CÔNG SƠN - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

November 5, 2021

"Không khí vốn vô tư. Ai muốn thở cũng được.
Tôi vốn viết nhạc cũng như thở vậy."

Phiên Nghiên xin được chia sẻ Mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do. 

Kỳ 2 của "Thở" là trích đoạn từ bài viết của Trịnh Công Sơn.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App